10/28/2555

ตั้งสายกีต้าร์ในแบบต่างๆ

หัดดีดกีต้าร์,ฝึกเล่นกีต้าร์, สอนจับคอร์ดกีต้าร์,วิธีจับคอร์ดกีต้าร์
ครับการตั้งสายกีต้าร์นั้นมันมากมายหลายแบบอยู่ ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบต่างๆให้ฟังดังนี้ครับการตั้งสายแบบมาตฐาน  แบบวิธีนี้จะนิยมกันและเป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลาย ก็คือหากไม่มีเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆให้เทียบเสียง เราก็ต้องพึ่งตัวเองครับ กดสายที่ 6 (E) ตรงเฟรตที่ 5 แล้วดีดทั้งสาย 6 และสาย 5 (A) สายเปล่าจากนั้นก็เทียบดูว่าเสียงของสาย 6 และสาย 5 เข้ากันหรือเปล่า ถ้ายังไม่เข้าก็จูนสายห้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียงจะเท่ากัน เมื่อได้แล้ว ก็กดที่สาย 5 (A) ตรงเฟรตที่ 5 แล้วดีดทั้งสาย 5 และสาย 4 (D) สายเปล่าแล้วเทียบเสียงดูว่าเสียงเท่ากันหรือเปล่าหมุนลูกบิดสาย 4 จูนหาจนกว่าเสียงจะเท่ากัน ต่อไปกดที่สาย 4 (D) ตรงเฟรตที่ 5 แล้วดีดทั้งสาย 4 และสายสาม (G) สายเปล่าเทียบดูว่าเสียงสองสายเท่ากันหรือเปล่า ต่อไปกดสาย 3 (G) ตรงเฟรตที่ 4 แล้วดีดทั้งสาย 3 และสาย 2 (B) สายเปล่าเทียบดูเสียงเท่ากันไหมโดยการจูนสาย 2 ให้เข้ากับสาย 3 ต่อไปกดที่สาย 2 (B) ตรงเฟรตที่ 5 แล้วดีดทั้งสาย 2 และสาย 1 (E) สายเปล่าเทียบเสียงกันดูว่าเท่ากันไหม แล้วอย่าลืมเทียบสาย 1 กับสาย 6 ดูนะครับว่าเสียงเท่ากันไหมเพราะว่าสองสายนี้เป็นโนต๊ตัวเดียวกัน


การเทียบเสียงด้วยฮาร์โมนิก วิธีนี้จะเป็นที่นิยมกันมากในบรรดามือกีต้าร์ มืออาชีพเพราะจะทำให้เสียงกีต้าร์กังวานและไส วิธีเล่นฮาร์โมนิก คือการแตะสายใดสายหนึ่งเบาๆด้วยนิ้วมือซ้ายบนเฟรตกีต้าร์ โดยไม่ต้องออกแรงกดเลย (วางมือให้ชิดกับบริดจ์) เล่นฮาร์โมนิกแบบที่ง่ายที่สุดคือ แตะนิ้วซ้ายตรงเฟรตที่ 12 สายใดก็ได้แล้วดีดสายนั้นตรงตำแหน่งใกล้กับบริดจ์ การตั้งสายฮาโมนิกนี้ให้ใช้ฮาร์โมนิกที่เล่นตรงเฟรตที่ 5 และ 7 เมื่อคุณตั้งสาย 6 (E) แล้วให้วางนิ้วชี้มือซ้ายบนดฟรตที่ 5 ของสาย 6 และเล่นฮาร์โมนิกออกมาด้วยมือขวาใช้นิ้วหรืกปิ๊คก็ได้ จากนั้นวางนิ้วนางมือซ้ายตรงเฟรตที่ 7 สาย 5 และเล่นฮาร์โมนิกออกมา เสียงฮาร์โมนิกทั้งสองสายต้องเป็นเสียงเดียวกันจึงจะถูกต้อง หรือจูนสาย 5 จนกว่าจะได้เสียงเดียวกัน ต่อไปฮาร์โมนิกที่เฟรตที่ 5 สาย 5 แล้วเทียบกับฮาร์โมนิกที่เฟรตที่ 7 สาย 3 สำหรับการเทียบฮาร์โมนิกสายที่ 2 เล่นฮาร์โมนิกที่ดฟรต 7 สาย 6 แล้วเทียบกับสายเปล่าสาย 2  ส่วนการเทียบฮาร์โมนิกสาย 1 มีสองวิธีคือ เล่นฮาร์โมนิกที่เฟรตที่ 5 สาย 2 เทียบกับฮาร์โมนิกที่กดด้วยนิ้วนางบนเฟรตที่ 7 สาย 1 ให้เท่ากัน อีกวิธีคือเล่นฮาโมนิกสายที่ 6 เฟรต 5 เทียบกับสาย 1 สายเปล่า สิ่งสำคัญที่สุดในการตั้งสายแบบฮาร์โมนิก คือคุณจะต้องตั้งใจฟังเสียงที่เทียบไม่ให้มันแกว่ง 


สำหรับมือใหม่หัดเล่นคงจะใช้เวลาสักระยะ สิ่งควรจำคือขณะที่คุณดีดฮาร์โมนิกแล้วเสียงมันไม่กลมกลืน นั่นแหละแสดงว่าเสียงมันยังเพี้ยนอยู่ ยังมีอีกวิธีหนึ่งสำหรับการตั้งสายแบบฮาร์โมนิกก็คือ เล่นฮาร์โมนิกดฟรตที่ 12 สาย 6 (ตั้งมาตรฐาน) แล้วดีดสาย 5 เฟรต 7 ซึ่งมีเสียงตรงกันถ้ายังไม่ตรงให้ปรับสาย 5 เข้าหา ต่อไปดีดฮาร์โมนิกสาย 5 เฟรตที่ 12 แล้วกดดีดสาย 4 เฟรตที่ 7 ปรับสาย 4 ให้ตรงกัน ต่อไปฮาร์โมนิกที่เฟรต 12 สาย 4 แล้วกดดีดที่สาย 3 เฟรต 7 ปรับสาย 3 ให้ตรงกัน ต่อไปฮาร์โมนิกสาย 3 เฟรต 12 แล้วกดดีดสาย 2 เฟรต 8 ปรับสายสองให้ตรงกัน ต่อไปฮาร์โมนิกสาย 2 เฟรต 12 แล้วกดดีดสาย 1 เฟรต 7 ปรับสาย 1 ให้ตรงกัน สิ่งสำคัญการตั้งสายฮาโมนิค กีต้าร์ของคุณต้องตั้งมาตรฐานก่อน ไม่อย่างนั้นเวลาเล่นสายเปิดหรือกดสายธรรมดา ก็จะมีความเป็นไปได้ที่สายจะยังเพี้ยนอยู่ การตั้งสายเปิด การตั้งสายเปิดบางแบบเหมาะสำหรับกับการเล่นสไลด์บางแบบก็เหมาะกับการเกาด้วยนิ้ว การตั้งสายเปิดนิยมใช้กัน โดยนักดนตรีบลูส์ยุคต้นทางตอนใต้ดูภาพประกอบการตั้งสายแบบเปิดครับ
หัดดีดกีต้าร์,ฝึกเล่นกีต้าร์, สอนจับคอร์ดกีต้าร์,วิธีจับคอร์ดกีต้าร์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น